Vasaku veeru navigatsioon

Tekkis küsimus?

Kirjuta meile!

… või helista 742 2409

Renditingimused

Tartu laululava renditingimused

Laululaval võib lisaks kontsertidele korraldada ka toodete esitlusi, asutuste suvepäevi, spordiüritusi, näituseid jne. Territooriumi rendihinnad on kehtestatud hinnakirjas.

 • Tasuta võib territooriumit kasutada individuaalselt avalikus korras, st territooriumi kasutajal pole õigust piirata teiste viibimist territooriumil ning tagada tuleb avalik kord (näiteks täita koertega avalikus kohas viibimise nõudeid).
 • Tasuta võib laululava territooriumil viibida ilma Sihtasutust teavitamata näiteks laste sünnipäevade, ekskursioonide jms läbiviimiseks.
 • Territooriumi kasutus, mis on korraldatud avaliku koosviibimisena ( treeningud ja muud avalikult reklaamitud kogunemised), tuleb kooskõlastada Sihtasutusega.
 • Tähtvere Puhkepark ei teeninda koerte koolitusi.

Siseruumide üürimine

Siseruumide üürimine on võimalik kas hooajalise või ühekordse lepinguga. Saalide üürimine ühekordse lepinguga on võimalik peo või ürituse korraldamiseks. Saalide üürimisel hooajalise lepinguga (treeningud, proovid) kehtib soodushind, mis on kinnitatud Sihtasutuse hinnakirjas.

Tartu laululava saalide kasutamise tingimused peo või ürituse korraldamiseks:

 • Üldjuhul eeldame, et pidu või üritus on kinnine (kutsetega sünnipäev, kokkutulek, tutvumisõhtu vms) ja osavõtjatele tasuta.
 • Piletituluga ehk pääsmetega üritust saavad korraldada ettevõtted, kelle tegevusvaldkonda kuulub ürituste korraldamine. Pääsmetega ürituse korral on rentnik kohustatud ürituse eelnevalt kooskõlastama, sh esitama programmi, turvameetmed, piletimüügiga, helitugevusega ja muud üritusega seotud üksikasjad.
 • Et vältida segadust osavõtutasudega erapeo korral (mida võib käsitleda piletituluga üritusena), ei või korraldada osavõtutasude maksmist Tartu laululava ruumides.
 • Tartu laululava siseruumides ei suitsetata. Siseruumides ei või kasutada “tossumasinaid”.
 • Üürnik peab tagama ruumide kasutamise ajal avaliku korra. Juhul kui Sihtasutus on selle kohustuse eiramise tõttu sunnitud välja kutsuma turvafirma, maksab üürnik lisatasu turvafirma väljakutse eest.
 • Sihtasutusel on õigus teavitada politseid alaealiste ja noorte ürituste korral narko-, tubaka- ja alkoholiga seotud rikkumiste ennetamiseks.
 • Tartu laululava ei teeninda gümnaasiumi-ealiste noorte pidusid (klassikokkutulekud). Alaealiste sünnipäevi teenindatakse täiskasvanu vastutusel kuni südaööni.
 • Ruumide eest tasumine toimub ettemaksu korras. Broneering muutub siduvaks peale 1 tunni ettemaksu tegemist, mida tühistamise korral ei tagastata.
 • Ruumide kasutajaga sõlmitakse leping. Lepingut saab tühistada ennetähtaegselt, teatades sellest vähemalt 24 tundi ette kirjalikul viisil (SMS, e-post).

Muu territooriumi kasutamise tingimused

Tähtvere Puhkepargi territoorium sisaldab: skateparki, laste- ja noorteparki, Tartu laululava parklat ning spordiparki. Territoorium on tasuta individuaalseks kasutamiseks alljärgnevatel tingimustel:

 • Spordipargi radu ja võimalusi kasutatakse vastavalt otstarbele.
 • Arvestada tuleb nii enda kui teiste turvalisusega.
 • Vastavalt spordialale tuleb kasutada kaitsmeid ja kiivrit.
 • Teiste harrastajatega tuleb hoida pikivahet, lasta kiiremad endast mööda.
 • Liikuda võimalusel päripäeva, sõita raja paremas ääres.
 • Suusaradadel ega -nõlvadel ei tohi kelgutada.
 • Lapsed, kes õpivad spordiala (nt jalgrattasõit), tuleb suunata sõitma raja ääres, võimaldades teistele ohutu möödasõidu.
 • Territooriumil ei või sõita mootorsõidukitega, va teenindav personal.
 • Territooriumi kasutamise piirangutest või üritustest teavitatakse Tähtvere Puhkepargi kodulehel.

Regulaarsete treeningute korraldamine territooriumil on tasuta, kuid nende toimumisest tuleb Sihtasutust teavitada. Treeningaegade broneerimine ei anna õigust territooriumi teistele kasutajatele sulgeda, välja arvatud BMX jalgrattakrossi rada, mis on treeningute ajal teistele kasutajatele suletud.

Ürituste (sh võistluse, spordipäeva jms) korraldamine Sihtasutuse territooriumil on tasuline (kehtestatud hinnakirjas). Tasu ei pea maksma Tartu linna poolt toetatud ürituste korraldamise eest (va laululava). Kõikide ürituste korraldamiseks tuleb sõlmida leping Sihtasutusega. Lepinguga võtab ürituse korraldaja endale vastutuse võimalike õnnetusjuhtumite eest ning lepitakse kokku prügi koristamise, elektri kasutamise jm tingimused. Territooriumi rent tasu eest ürituse korraldamiseks ei anna üldjuhul õigust sulgeda territooriumi teistele kasutajatele.

Reklaampindade rent

Tähtvere Puhkepargi territooriumil (laululava galeriidel, BMX raja aial jne) on võimalik rentida reklaampinda. Hind kehtestatakse 1 ruutmeetri kohta aastas ja võimalik on teostada bartertehinguid. Reklaami tellimine ja paigaldamine on tellija kulul, samuti peab tellija arvestama reklaampinda rentides Tartus kehtiva reklaamimaksuga.